Petr Mikulec
603 900 747
info@sanace-stavby.cz

Podřezy a izolace

Dodatečné izolace spodních staveb přímou metodou. Variantně dodáváme izolace staveb podřezem s vložením vysokohustotní PE folie dle technologického předpisu, dále netlaková a tlaková injektážní clona – popřípadě dle kvality zdiva kombinace. Izolace proti vzlínající vlhkosti stěn.  Izolace podlah proti zemní vlhkosti s kompletní skladbou „na terén“, popřípadě s pokládkou podlahového topení. Izolace suterénních stěn a základových stěn variantně folie, stěrka, vícenásobná stěrka, vždy mechanicky kryté proti poškození. 

Konkrétní nabídku lze provést po skutečném zaměření.